Suomi |In English

Culminatum Innovation Oy Ltd 

c/o Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B

00240 Helsinki 


culminatum@culminatum.fi


 

Teknologia ikääntyvien apuna – JADE-projekti kokoontui kesäisessä Helsingissä

Ikääntymisen haasteet ovat arkipäivää kaikissa Euroopan maissa. JADE-projekti, jossa ovat mukana suomalaisten lisäksi Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Turkki, edistää ikääntyvien itsenäistä selviytymistä uusien teknologioiden avulla. Culminatum Innovation on projektin suomalainen pääpartneri; muut kumppanit Suomesta ovat Aalto-yliopisto, Digital Living Finland Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu. JADE yhdistää luovasti ikääntymiseen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä: mukana on yrityksiä, kuntia ja tutkimuslaitoksia yhtenäisenä tavoitteenaan edistää ikääntyneiden hyvinvointia teknologian avulla.

 
Helsingissä kesäkuussa järjestetyssä JADE-seminaarissa yli sata henkilöä sai aikaan yhteisen tavoiteasiakirjan, jossa mm. edistetään tutkijoiden liikkuvuutta. Koska Suomella ja muilla projektin partnerimailla on opittavaa toistensa ratkaisuista, projekti kartoitti vierailukohteita ja opintomatkojen aihealueita. Telelääketiede, liikkuvat monitorointijärjestelmät, ihmisten ja teknologian rajapinnat sekä sensorijärjestelmät olivat osaamista, jota partnerit halusivat jakaa. Tietoa haluttiin muilta lisää mm. moottoroiduista aputeknologioista ja kamerojen käytöstä turvallisuuden varmistamisessa.
 
Seminaarin asiantuntijapuheenvuoroissa geriatrian professori Jaakko Valvanne Tampereen yliopistosta korosti vanhustyön asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kokonaisvaltaista huomioimista. Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija puolestaan peräänkuulutti joustavia palveluketjuja esim. kaatumisten hoitoon. Seminaarin osallistujat esittelivät tuotteitaan ja ratkaisujaan kolmen minuutin ’hissipuheilla’, joita kuulijat kommentoivat. Seminaarissa julkistettiin projektin yhteistyötä jatkossa luotsaavat asiakirjat JADE White Paper, JADE Joint Action Plan ja viisi alueellista terveen ikääntymisen toimintaohjelmaa.
 
JADE-projektin avulla pyritään lähentämään tutkimusta, teknologian kehittämistä ja julkishallintoa toisiinsa ja lisäämään investointeja ja tutkimusta ikääntyneiden sairauksia ehkäisevään ja päivittäistä toimintaa tukevaan teknologiaan. JADE on kiinnostunut mm. tavoista varmistaa potilaiden lääkkeenotto, ehkäistä kaatumisia ja toteuttaa esteettömiä ympäristöjä. JADE-partnerien tavoitteena on kehittää jatkohankkeita, joihin mukaan toivotaan myös uusia yhteistyökumppaneita.
 
Helsingissä seminaariosallistujien kiinnostusta herätti vierailukohteista ehkä kaikkein eniten Toimiva koti, jossa esitellään ikääntyville sopivia itsenäistä asumista tukevia ratkaisuja. Helsingin kaupungin ylläpitämää Toimivaa kotia pidettiin erinomaisen havainnollisena kohteena. JADE-seminaarin osallistujat tutustuivat myös mm. Helsingin viimeiseen yleiseen puulämmitteiseen Kotiharjun saunaan.
 
 
Lisätietoja JADE-projektista:
www.jadeproject.org ja www.facebook.com/jadeproject.org; projektipäällikkö Frank Ryhänen, puh. 020 761 9550; frank.ryhanen at culminatum.fi.
 
Projektipäällikkö Frank Ryhänen toivotti kansainväliset vieraat tervetulleiksi Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnin tahdein (kuva Andrea Garbuglia).

 

Projektipäällikkö Frank Ryhänen toivotti kansainväliset vieraat tervetulleiksi Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnin tahdein (kuva Andrea Garbuglia).

Uutiset

Sivukartta| Palaute| Haku