Suomi |In English

Culminatum Innovation Oy Ltd 

c/o Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B

00240 Helsinki 


culminatum@culminatum.fi


 

Älykäs kaupunki –hanke tunnistaa tulevaisuuden palveluja ja arvoverkkoja

Älykkäässä kaupunkiympäristössä tekniikka ja palvelut helpottavat ihmisten elämää ja liikkumista. Siellä ihmisillä on hyvä olla ja elää. Se on suunniteltu ja rakennettu asukkaiden tarpeista ja on näin ollen asukaslähtöinen. Palvelut ovat joustavia ja toimivat kaikissa ympäristöissä myös mobiililaitteilla ja kaupunkinäytöissä. Älykäs kaupunki ei tuhlaa energiaa – siellä asiat tehdään uudella tavalla ekotehokkaasti. Se myös mahdollistaa uuden luomisen ja elinikäisen oppimisen.

Älykkään – kestävän ja vetovoimaisen – kaupunkiympäristön luominen on suuri yhteiskunnallinen haaste. Kaupunkien elinvoimaisuus edellyttää uudenlaisia avoimuuteen, osaamiseen ja yhteistyöprosesseihin perustuvaa lähestymistapaa. Lisäksi kustannustehokkuus palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä on kriittistä.

OSKE-osaamisklusterit (Digibusiness-, Jokapaikan tietotekniikka, Asuminen ja Matkailu ja elämystuotanto) käynnistävät toukokuussa 2012 ”SmartCity – Älykäs kaupunki, palvelut ja arvoverkostot” -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on paneutua kaupunkiympäristöjen synnyttämiin nk. älykkäiden palveluliiketoiminnan prosesseihin. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä kaupunkien, yliopistojen, korkeakoulujen, Tekesin, SHOKien (etenkin RYM ja TIVIT), Sitran ja VTT:n kanssa.

- Suomi kilpailee tulevaisuudessa vain vahvalla osaamisellaan. Voisimme halutessamme olla joustavien, ketterien ja ekotehokkaiden kaupunkipalvelujen mallimaa, toteaa Digibusiness-klusteria vetävä Taina Tukiainen.

Hankkeessa etsitään kaupunki-innovaatioita tukevia toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia ja käyttöönottoa. Asukaslähtöisyys on ratkaisujen etsinnän perusta, minkä vuoksi hankkeessa kerätään asukkaiden kokemuksia tuotteista ja palveluista ja hyödynnetään niitä jatkokehitystyössä. Lisäksi hanke verkottaa eri tahoja keskenään luo näin perustaa suomalaisten kaupunkiympäristöjen yhteistyölle älykkäiden palveluverkostojen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ja kustannustehokkaassa toteutuksessa.

Lisätietoja:

Taina Tukiainen
Liiketoimintajohtaja, DigiBusiness-osaamisklusteri
p. 040 555 2482
taina.tukiainen at culminatum.fi

Olli Lukkari
Johtaja, Jokapaikan Tietotekniikka –osaamisklusteri
p. 040 593 7465
olli.lukkari at businessoulu.fi

Tove Hagman
Liiketoimintajohtaja, Asumisen osaamisklusteri
p. 0400 434 676
tove.hagman at culminatum.fi

Asta Wallenius
Ohjelmajohtaja, Matkailun ja elämystuotannon –osaamisklusteri
p. 0400 356 015
asta.wallenius at leofinland.fi

Digibusiness-, Jokapaikan tietotekniikka, Asumisen ja Matkailun ja elämystuotannon -klusterit ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa osaamiskeskusohjelmaa (OSKE). OSKE auttaa pk-yrityksiä kehittymään, luomaan innovaatioita ja kansainvälistymään. Se sparraa, yhdistää eri toimijoita ja etsii rahoitusta.
 

Uutiset

Sivukartta| Palaute| Haku